ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទីក្រុងនីងបូ Jiawei Straps Co. , Ltd.
បន្ថែម: Minglun (ភាគខាងត្បូង), Wuxiang, Yinzhou, ទីក្រុង Ningbo, ចិន
ទូរស័ព្ទ: + 86- (0) 574-88338218 / 88338215
ទូរសារ: + 86- (0) 574 -88338216
E-mail: wujian @ nb-jiawei.com; sales@nb-jiawei.com

ការិយាល័យនៅប្រទេសកាណាដា
CCU lnternational lNC
លោក Tony លោក Wang Diansong
បទពិសោធន៍វិស្វករ 4 ឆ្នាំ
នៅប្រទេសកាណាដានៅក្នុងប្រទេសចិន 10 ឆ្នាំ
ទូរស័ព្ទលេខ: (819) 477-0924 ។
ទូរសារ: (819) 477-8236 ។
អ៊ីម៉ែល: ccuinternational@yahoo.com
235 លីត្រ-Grolx, Drummondville, QC កាណាដា J2c 6E1


WhatsApp Online Chat !