ചൈന അന്താരാഷ്ട്ര ഹാർഡ്വെയർ കാണിക്കുക (ചിഹ്സ്) 2017

ബൂത്ത് നമ്പർ: ൬.൨ദ്൦൯൫, ൨൨-൨൪ഥ്, ഒക്ടോബർ, 2017

വിലാസം: നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ (ശ്യാംഘൈ)

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം അയയ്ക്കുക:

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
  • * ഈമെയിൽ: ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ട്രീ


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-൧൩-൨൦൧൭
WhatsApp Online Chat !